Đẹp nhân tạo còn hơn xấu tự nhiên?

Nhìn nhận về cái đẹp, cha ông ta từng có câu “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”. Nhưng trong xã hội hiện nay, trong suy nghĩ của nhiều người, quan niệm này đã có sự thay đổi.

Tin mới nhất