Tứ Kỳ đạt thêm 87 lượt tiêu chí nông thôn mới

Đến nay, tất cả các xã trong huyện đều đã đạt 5 tiêu chí gồm quy hoạch, nhà ở dân cư, giáo dục và đào tạo, thông tin và truyền thông, điện.

Tin mới nhất