Xí nghiệp Vạn Chánh: Nhiều sai phạm trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường

Xí nghiệp Vạn Chánh (Kinh Môn) có nhiều vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường như khai thác khoáng sản không có giấy phép, khai thác xuống âm nhưng chưa hoàn thổ, phục hồi môi trường...

Tin mới nhất