Năng suất lúa mùa cấy máy cao hơn từ 3-5 tạ/ha

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năng suất lúa mùa cấy máy của tỉnh đạt từ 55 - 73 tạ/ha, cao hơn từ 3 - 5 tạ/ha so với cấy thủ công.

Tin mới nhất