Cách phòng trừ sâu bệnh cho rau vụ đông

Hiện nay, nông dân trong tỉnh đang bước vào chính vụ trồng các loại rau như su hào, cải bắp, su lơ, rau ăn lá...

Tin mới nhất