Lưu ý chăm sóc lúa mới cấy

Hiện nay, lúa trà xuân sớm đang ở giai đoạn đẻ nhánh, trà xuân muộn bén rễ hồi xanh. Diện tích lúa gieo thẳng đạt từ 1,5-2,5 lá.

Tin mới nhất