Không nên trồng tỏi xen lẫn hành

Để tận dụng đất đai, một số hộ dân ở huyện Kinh Môn trồng hành xen lẫn tỏi.

Tin mới nhất