Thành lập Hội Khuyến học trong các trường đại học, cao đẳng còn khó khăn

Mặc dù rất cần thiết nhưng đến nay vẫn chưa có trường đại học, cao đẳng nào trên địa bàn tỉnh thành lập được Hội Khuyến học cơ sở.

Tin mới nhất