Hội Khuyến học huyện Gia Lộc được tặng Cờ thi đua xuất sắc

Với những thành tích tiêu biểu trong năm 2017, Hội Khuyến học huyện Gia Lộc đã được Hội Khuyến học Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Tin mới nhất