Kinh Môn phát động xây dựng Quỹ Khuyến học năm 2018

Ngày 23.4, huyện Kinh Môn phát động xây dựng Quỹ Khuyến học, khuyến tài năm 2018.

Tin mới nhất