Google gỡ bỏ game có nội dung chống phá nhà nước Việt Nam

Google đã gỡ ứng dụng trò chơi “Lấy lại quê hương” có nội dung phản động, chống phá nhà nước Việt Nam khỏi Google Play...

Tin mới nhất