55 đối tượng được hỗ trợ đăng ký bảo hộ sở hữu công nghiệp

​Sáng 9.3, Sở Khoa học và Công nghệ đánh giá kết quả 1 năm thực hiện đề án "Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hải Dương giai đoạn 2017- 2020".

Tin mới nhất