​Hỗ trợ 19 doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm

19 doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ 175 triệu đồng để thực hiện các nội dung: chứng nhận hệ thống quản lý; xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn cơ sở; đăng ký mã số, mã vạch...

Tin mới nhất