Sở Thông tin và Truyền thông triển khai nhiều điểm cầu phục vụ họp trực tuyến

Để phòng chống dịch Covid-19, đến ngày 31.3, Sở Thông tin và Truyền thông đã nâng cấp hệ thống hội nghị truyền hình của tỉnh với 15 điểm cầu.

Tin mới nhất