Kiểm toán Nhà nước​ đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại

Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước luôn quan tâm đến hoạt động đối ngoại, coi đó là một lĩnh vực quan trọng không thể thiếu trong quá trình phát triển của Kiểm toán Nhà nước.

Tin mới nhất