Hội nghị APPF-26: Hướng tới “Ngôi nhà chung hài hòa và năng động”

Hội nghị đã thông qua Tuyên bố APPF Hà Nội “Tầm nhìn mới cho quan hệ đối tác nghị viện châu Á-Thái Bình Dương,” Thông cáo chung APPF-26...

Tin mới nhất