Khám bệnh ngày nghỉ, ngày lễ có được thanh toán bảo hiểm y tế?

Người có thẻ bảo hiểm y tế đến khám bệnh, chữa bệnh được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng bảo hiểm y tế.

Tin mới nhất