Tăng mức trợ cấp cho cán bộ xã đã nghỉ việc

Thông tư số 08/2018/TT-BNV ngày 28.6.2018 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc.

Tin mới nhất