Đất chưa có "sổ đỏ" có được bồi thường khi thu hồi làm dự án?

Hỏi: Gia đình tôi có thửa đất khoảng 1.500 m2 nằm trong diện bị thu hồi làm dự án.

Tin mới nhất