Tiền thưởng ngày lễ không cộng vào mức đóng bảo hiểm xã hội

Hỏi: Theo tôi biết, từ ngày 1.1.2018 tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

Tin mới nhất