Biên bản xử phạt có thay thế được giấy phép lái xe?

Người vi phạm chỉ được sử dụng biên bản vi phạm thay cho giấy phép lái xe trong thời hạn công an hẹn giải quyết.

Tin mới nhất