Thừa hơn 40.000 giáo viên khi dạy chương trình giáo dục phổ thông mới

Trong đó, bậc trung học cơ sở thừa nhiều nhất. Bộ Giáo dục và Đào tạo khuyến cáo các địa phương cần tính toán để cân đối giáo viên ở bậc học này.

Tin mới nhất