Nam Sách tuyên dương 149 giáo viên, học sinh tiêu biểu

Sáng 25.5, huyện Nam Sách tổ chức tuyên dương, khen thưởng giáo viên, học sinh tiêu biểu trong năm học 2017 - 2018.

Tin mới nhất