Kim Thành thi "Bé tài năng"

Ngày 20.4, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kim Thành tổ chức Hội thi “Bé tài năng” năm học 2017-2018.

Tin mới nhất