Tìm kiếm 20 nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực công nghệ 2018

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đang tìm kiếm 20 nữ sinh viên để xét trao phần thưởng "Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực khoa học công nghệ" năm 2018.

Tin mới nhất