Số học sinh trượt tốt nghiệp THPT tăng

Toàn tỉnh có 18.175 trong tổng số 18.860 thí sinh dự thi để xét tốt nghiệp đủ điều kiện tốt nghiệp THPT năm 2019, đạt 96,37%, giảm 2,52% so với năm trước.

Tin mới nhất

Lao động - Việc làm

Công nhân trạm bơm Kênh Than nhiều sáng tạo

Công nhân trạm bơm Kênh Than nhiều sáng tạo

Các sáng kiến của ông Vũ Văn Bái cùng các đồng nghiệp ở trạm bơm Kênh Than đã góp phần cải thiện điều kiện làm việc, tiết kiệm chi phí cho đơn vị...

Giáo dục - Tuyển sinh

Số học sinh trượt tốt nghiệp THPT tăng

Số học sinh trượt tốt nghiệp THPT tăng

Toàn tỉnh có 18.175 trong tổng số 18.860 thí sinh dự thi để xét tốt nghiệp đủ điều kiện tốt nghiệp THPT năm 2019, đạt 96,37%, giảm 2,52% so với năm trước.