Đâu cần “hoành tráng”

Tối cuối tuần đầu tháng chạp, họ Đoàn tổ chức họp họ với sự tham dự của hơn 200 suất đinh.

Tin mới nhất