Lật tẩy "độc chiêu" của Hội thánh Đức Chúa Trời

Cách tuyên truyền, dẫn dụ người dân của Hội thánh Đức Chúa Trời đã bị các linh mục, mục sư, tín hữu Công giáo, tín đồ Tin Lành lật tẩy và đưa ra lời cảnh báo.

Tin mới nhất