Nộp ngân sách của Ford Việt Nam giảm

Nguyên nhân do sản lượng xe tiêu thụ giảm mạnh, chỉ bằng bằng 71,7% so với cùng kỳ năm 2017.

Tin mới nhất