Agribank xây dựng tòa nhà 3 tầng cho Trường THCS Tân Trường

Kinh phí đầu tư xây dựng tòa nhà 8,6 tỷ đồng, bao gồm các phòng học, phòng thực hành âm nhạc, hóa học, thư viện và các công trình phụ trợ.

Tin mới nhất