Cẩm Giàng: Chưa xử lý dứt điểm vi phạm đất đai

Năm 2017, số vụ vi phạm đất đai ở huyện Cẩm Giàng tăng mạnh, nhiều vụ chưa được xử lý dứt điểm...

Tin mới nhất