Công ty TNHH Vĩnh Vui Việt Nam trốn trách nhiệm với người lao động

Công ty TNHH Vĩnh Vui Việt Nam (ở thôn Kim Trang Tây, xã Lam Sơn, Thanh Miện) không ký hợp đồng với người lao động, không đóng BHXH, BHYT...

Tin mới nhất