Hai ngôi đình lịch sử thờ tướng quân Đinh Điền

Hay tin tướng quân Đinh Điền tử trận, nhân dân 2 làng Nhân Kiệt và Tuấn Kiệt ghi nhớ công lao của ông nên lập một ngôi miếu để tôn thờ.

Tin mới nhất