Cẩm Giàng phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt

Huyện Cẩm Giàng tăng cường tuyên truyền, quảng bá, tổ chức các hoạt động văn hóa nhằm phát huy giá trị của các di tích quốc gia đặc biệt gắn với phát triển du lịch...

Tin mới nhất