Bảo tồn di tích thờ các nhân vật thời Hùng Vương

Việc bảo tồn và phát huy giá trị các di tích thờ nhân vật thời Hùng Vương thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của lớp thế hệ người Việt hôm nay đối với cha ông đã có công dựng nước và giữ nước.

Tin mới nhất