Lượng khách đến An Phụ - Kính Chủ - Nhẫm Dương tăng

Sau khi khu di tích An Phụ - Kính Chủ - Nhẫm Dương (Kinh Môn) được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt, lượng du khách đến đây tăng nhiều so với năm trước.

Tin mới nhất

Danh nhân

Tấm bia khắc nhớ ơn thầy

Tấm bia khắc nhớ ơn thầy

Từ xa xưa, làng Nghĩa Phú, xã Cẩm Vũ (Cẩm Giàng) đã nổi tiếng là nơi sinh ra những con người tài hoa có nhiều đóng góp cho xã hội.

Di tích

Lượng khách đến An Phụ - Kính Chủ - Nhẫm Dương tăng

Lượng khách đến An Phụ - Kính Chủ - Nhẫm Dương tăng

Sau khi khu di tích An Phụ - Kính Chủ - Nhẫm Dương (Kinh Môn) được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt, lượng du khách đến đây tăng nhiều so với năm trước.