Đông du khách đến An Phụ - Kính Chủ - Nhẫm Dương

Trong 6 tháng đầu năm, quần thể di tích quốc gia đặc biệt An Phụ - Kính Chủ - Nhẫm Dương (Kinh Môn) thu hút 170 đoàn du khách về tham quan, tương đương cả năm 2017.

Tin mới nhất

Danh nhân

Bảo tồn di sản văn hóa liên quan đến công thần khai quốc Bùi Quốc Hưng

Bảo tồn di sản văn hóa liên quan đến công thần khai quốc Bùi Quốc Hưng

​Chiều 16.7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Viện Sử học (Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam) tổ chức hội thảo khoa học “Công thần khai quốc Bùi Quốc Hưng với Hải Dương”.

Di tích

Đông du khách đến An Phụ - Kính Chủ - Nhẫm Dương

Đông du khách đến An Phụ - Kính Chủ - Nhẫm Dương

Trong 6 tháng đầu năm, quần thể di tích quốc gia đặc biệt An Phụ - Kính Chủ - Nhẫm Dương (Kinh Môn) thu hút 170 đoàn du khách về tham quan, tương đương cả năm 2017.