Chỉ làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh hơn

Việc "bỏ Đảng" của một vài đảng viên thoái hóa, biến chất không phải là thất bại, suy yếu của Đảng như kẻ xấu đang tuyên truyền xuyên tạc, mà chỉ làm cho Đảng ta trong sạch, vững mạnh hơn.

Tin mới nhất