Nạn “chạy chức, chạy quyền" vẫn diễn biến phức tạp

Một số cán bộ, lãnh đạo, quản lý các cấp, trong đó có cán bộ cấp cao còn tiếp tay, bao che, dung dưỡng cho “chạy chức, chạy quyền”.

Tin mới nhất