Lỗ hổng trong quản lý đảng viên

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định vừa chỉ đạo xóa tên đảng viên đối với ông Nguyễn Đức Hoàng, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ.

Tin mới nhất