Tránh hình thức trong tổ chức đối thoại với nhân dân

Những cuộc tiếp xúc đối thoại kém hiệu quả dẫn đến người dân tham gia chưa hài lòng, thậm chí càng thêm băn khoăn, bức xúc hơn...

Tin mới nhất