Đề xuất tăng phụ cấp kiêm nhiệm

Sáng 17.12, Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc UBND huyện Tứ Kỳ vềviệc bố trí chức danh, số lượng, phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách và khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị -xã hội.

Tin mới nhất