Đại hội Đảng khóa tới là đại hội không có chạy chức

Thông điệp Đại hội Đảng toàn quốc khóa XIII cũng như Đại hội Đảng bộ TP Hồ Chí Minh khóa XI là đại hội không có chạy chức. Ai có ý định này thì đừng làm, mất công lại bị xử lý.

Tin mới nhất