Quốc tang nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải trong 2 ngày

Trong 2 ngày Quốc tang (ngày 20 và ngày 21.3.2018), các công sở, các nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí.

Tin mới nhất