Công tác tuyển quân sẽ thuận lợi hơn

Những điểm mới trong Thông tư 148 cơ bản sẽ tạo thuận lợi cho công tác tuyển quân năm 2019.

Tin mới nhất