Ông Nguyễn Mạnh Hùng làm Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Thông tin và Truyền thông

Ban Bí thư vừa có quyết định về việc chỉ định ông Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tin mới nhất