50 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân mậu thân (1968 - 2018). Bài cuối: Ý nghĩa cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

50 năm đã trôi qua, nhưng ý nghĩa và bài học của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 vẫn còn vẹn nguyên giá trị.

Tin mới nhất