Năm đầu cầm quyền của ông Trump: Đột biến, phá cách và chia rẽ

Với học thuyết "Nước Mỹ trên hết", Tổng thống Trump đã làm thay đổi không chỉ nước Mỹ mà cả thế giới bằng nhiều quyết sách khá bất ngờ và gây tranh cãi.

Tin mới nhất