Mỹ trừng phạt Iran: “Cuộc chiến” kéo dài

“Cuộc chiến” trừng phạt của Mỹ với Iran chắc còn kéo dài, đây thực sự là thử thách lớn đối với Iran.

Tin mới nhất