Khuất tất trong dồn điền, đổi thửa ở thôn Trạm Nội

Nhiều người dân thôn Trạm Nội bức xúc vì những việc làm khuất tất của Ban Chuyển đổi xây dựng nông thôn mới của thôn trong quá trình dồn điền, đổi thửa...

Tin mới nhất

Điều tra

Khuất tất trong dồn điền, đổi thửa ở thôn Trạm Nội

Khuất tất trong dồn điền, đổi thửa ở thôn Trạm Nội

Nhiều người dân thôn Trạm Nội bức xúc vì những việc làm khuất tất của Ban Chuyển đổi xây dựng nông thôn mới của thôn trong quá trình dồn điền, đổi thửa...

Hỏi đáp

Chủ nhà có được giữ giấy tờ tùy thân của người giúp việc?

Chủ nhà có được giữ giấy tờ tùy thân của người giúp việc?

Hỏi: Nhà tôi mới thuê một người giúp việc. Tôi có phải ký hợp đồng lao động, trả tiền tàu xe về thăm gia đình cho người giúp việc không?