Cách điểm bưu điện 700 m, ba ngày báo chưa tới

Có ngày đầu tuần tôi nhận được cùng lúc 3 tờ báo. Đến ngày 22.7, tôi vẫn chưa nhận được 3 số báo phát hành trong các ngày 19 và 20.7.

Tin mới nhất