Kim Thành: Tai nạn giao thông tăng cả 3 tiêu chí

Nguyên nhân chủ yếu do người điều khiển phương tiện vi phạm tốc độ; cơ sở hạ tầng giao thông xuống cấp...

Tin mới nhất