Lời khai bất ngờ về cuốn sổ phân công nhiệm vụ cho bác sĩ Lương

Dòng chữ "phân công bác sĩ Hoàng Công Lương phụ trách đơn nguyên thận nhân tạo" trong sổ giao ban theo phó khoa Hoàng Công Tình là ghi thêm vào sau khi ông đã ký.

Tin mới nhất