Vẹn tròn niềm tin với Đảng

Xuân Canh Tý này, Đảng ta tròn 90 tuổi. 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cuộc sống của nhân dân ngày một ấm no, hạnh phúc.

Tin mới nhất