Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm thêm 3 Thứ trưởng

THỨ BẢY, 14/04/2018 09:39:01

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Tư pháp, Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ, Thứ trưởng Tài nguyên và Môi trường.

Thứ trưởng Tư pháp Đặng Hoàng Oanh, Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy, Thứ trưởng Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành. Nguồn: Baochinhphu.vn
Cụ thể, tại Quyết định số 396/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm bà Đặng Hoàng Oanh, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tư pháp giữ chức vụ Thứ trưởng Tư pháp.

Tại Quyết định số 398/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Bùi Thế Duy, Chánh Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ giữ chức vụ Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ.

Tại Quyết định số 399/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Lê Công Thành, quyền Tổng Cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường giữ chức vụ Thứ trưởng Tài nguyên và Môi trường.
Theo Vietnam+

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu