Tham mưu tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ các cấp là nhiệm vụ trọng tâm số một

THỨ SÁU, 14/02/2020 19:32:39

​Đó là chỉ đạo của đồng chí Phạm Xuân Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tại hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 của ngành tổ chức xây dựng Đảng chiều 14.2.


Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng phát biểu tại hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nêu rõ đối với Đảng bộ cấp cơ sở, trước mắt tập trung làm tốt việc tổ chức Đại hội điểm tại Đảng bộ xã Thái Tân (Nam Sách). Sau đại hội điểm, tổ chức rút kinh nghiệm để các Đảng bộ cấp huyện chỉ đạo tổ chức đại hội điểm ở Đảng bộ mình, phấn đấu cấp cơ sở hoàn thành đại hội trong tháng 4 và tháng 5. Nhân sự giới thiệu phải bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện, nhất là tiêu chuẩn về chính trị; bảo đảm cơ cấu cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Trong bố trí nhân sự phải bảo đảm ít nhất 20% số xã có Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND xã.

Giải đáp vấn đề Ban Tổ chức cấp ủy một số huyện nêu về việc nguồn nhân sự cán bộ chủ chốt cấp xã hiện đang học đại học hoặc trưởng công an xã chưa có bằng trung cấp lý luận chính trị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các huyện rà soát nguồn nhân sự 6 chức danh chủ chốt cấp xã chưa đáp ứng tiêu chuẩn bằng đại học, tiêu chuẩn về lý luận chính trị, tổng hợp số lượng trình cơ quan chức năng tham mưu.

Một số ý kiến phản ánh vướng mắc, khó khăn trong chuẩn bị nhân sự đại hội ở các đảng bộ mới thành lập sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho biết tới đây Ban Tổ chức Tỉnh ủy sẽ có hướng dẫn riêng, trên tinh thần mỗi Đảng bộ xã, thị trấn mới thành lập có không quá 3 Phó Bí thư Đảng ủy.

Đối với Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở, đồng chí Phạm Xuân Thăng yêu cầu Ban Tổ chức cấp ủy cấp huyện tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch gắn với đề án nhân sự đại hội. Điểm mới của đại hội lần này là có thể bổ sung quy hoạch cán bộ trước thềm đại hội, song hạn chế về số lượng và phải chọn lọc nhân tố thực sự tiêu biểu, đáp ứng được yêu cầu. Cần tham mưu Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện sớm xây dựng Đề án nhân sự cấp ủy cấp huyện trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, yêu cầu bảo đảm cơ cấu cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Chủ động điều động, luân chuyển cán bộ trước đại hội nhằm bố trí cán bộ theo cơ cấu phù hợp.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng trao bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Ban Tổ chức cấp ủy các cấp làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ đối với nhân sự giới thiệu tham gia cấp ủy. Chú ý tiêu chuẩn về chính trị, bằng cấp đối với cán bộ xã. Xác định độ tuổi cán bộ theo hồ sơ gốc của đảng viên. Chú trọng thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ không tái cử dù còn tuổi công tác.

Cùng với việc chuẩn bị tốt Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, ngành tổ chức xây dựng Đảng tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh kiện toàn, sắp xếp tinh gọn bộ máy gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ; tinh gọn bộ máy bên trong các cơ quan Đảng, Nhà nước; giảm số lượng phó phòng theo quy định. Thực hiện điều chuyển biên chế một số cơ quan tỉnh, tổ chức tốt việc thi tuyển công chức khối Đảng, đoàn thể, Nhà nước. Tham mưu thực hiện hợp nhất một số cơ quan chuyên môn cấp huyện.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị ngành tiếp tục tham mưu nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; có kế hoạch tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho bí thư chi bộ, cán bộ cấp cơ sở sau đại hội…

Tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực đã trao bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho 6 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng; 4 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ năm 2019.
TM

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu