Nhận diện những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"

THỨ TƯ, 15/11/2017 08:02:30

Sáng 14.11, Trường Chính trị tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học "Nhận diện những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên tỉnh Hải Dương hiện nay".

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Sơn phát biểu tại buổi hội thảo

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lê Văn Hiệu, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; đại diện các ban xây dựng Đảng; Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Hội Văn học nghệ thuật và đông đảo cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh dự hội thảo.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Sơn nhấn mạnh giá trị quan trọng của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đồng chí hoan nghênh sáng kiến của Trường Chính trị tỉnh trong việc nghiên cứu, đề xuất, xây dựng đề tài hội thảo khoa học góp phần vận dụng, đưa Nghị quyết Trung ương 4 vào cuộc sống, góp phần nhận diện, đấu tranh, đẩy lùi những dấu hiệu "tự diễn biến, "tự chuyển hóa" trong nội bộ, khắc phục những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống.

Tại hội thảo có 9 trong tổng số 15 tham luận gửi về được trình bày. Các tham luận đã góp phần làm rõ các nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trên các nhóm vấn đề: nhận diện những biểu hiện phủ nhận vai trò lãnh đạo trực tiếp của Đảng trên các mặt; những biểu hiện đòi xóa bỏ nguyên tắc "tập trung dân chủ", đòi đa nguyên, đa đảng; những biểu hiện móc nối, xuyên tạc đường lối, chính sách, thổi phồng khuyết điểm của Đảng, Nhà nước; những biểu hiện lệch lạc trong học tập lý luận chính trị hiện nay; thực trạng nói, viết, làm trái quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Các ý kiến tham luận đều đề xuất các nhóm giải pháp tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những dấu hiệu "tự diễn biến, "tự chuyển hóa" trong nội bộ; khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ; củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, cán bộ, đảng viên...

Hội thảo cũng là dịp để cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh có thêm nhiều tư liệu phong phú và thiết thực, góp phần vận dụng vào các bài giảng trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng.
TRUNG THU

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu