Nâng cao hiệu quả thông tin đối ngoại 

THỨ BA, 30/06/2020 14:05:11

6 tháng đầu năm, công tác thông tin, tuyên truyền được thực hiện chủ động, tích cực, thực chất, hiệu quả. 


Đồng chí Nguyễn Quang Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ công tác thông tin đối ngoại tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Sáng 30.6, Ban Chỉ đạo (BCĐ) công tác thông tin đối ngoại tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ công tác thông tin đối ngoại tỉnh ghi nhận những cố gắng của các thành viên, tổ giúp việc BCĐ trong thời gian qua.

Đồng chí chỉ đạo các thành viên BCĐ căn cứ chức năng, nhiệm vụ tiếp tục chủ động phối hợp chặt chẽ, đa dạng hóa hình thức, nâng cao chất lượng nội dung, đổi mới hiệu quả tuyên truyền các sự kiện chính trị, đối nội, đối ngoại quan trọng của đất nước và của tỉnh. Tập trung tuyên truyền tốt Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Đẩy mạnh việc tuyên truyền, tích cực tham gia các sự kiện xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, xây dựng và quảng bá hình ảnh, thương hiệu đất và người Hải Dương với người dân, doanh nghiệp trong nước, ngoài nước để thu hút, đón nhận các dòng vốn đầu tư mới hậu Covid.

Tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trên không gian mạng, nâng cao chất lượng công tác dự báo, hiệu quả công tác đấu tranh phản bác những thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội. Khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị, đưa cổng thông tin đối ngoại tỉnh với 3 thứ tiếng: Việt, Anh và Trung Quốc vào hoạt động. Áp dụng công nghệ thông tin, đổi mới cách thức và nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại của tỉnh...

Theo đánh giá của BCĐ, trong 6 tháng đầu năm, công tác thông tin đối ngoại đã góp phần tích cực trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, mở rộng giao lưu hữu nghị, tăng cường hợp tác về kinh tế và văn hóa, xã hội. Công tác thông tin, tuyên truyền được thực hiện chủ động, tích cực, thực chất, hiệu quả. Các hoạt động kinh tế đối ngoại, xúc tiến thương mại, đầu tư, quảng bá văn hóa được thực hiện thường xuyên đạt hiệu quả cao.

PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu