Nam Sách: Tỷ lệ bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, khu dân cư tăng gần 40%

THỨ TƯ, 09/10/2019 12:13:55

Theo Ban Tổ chức Huyện ủy Nam Sách, đến nay toàn huyện đã có 64 trong tổng số 93 thôn, khu dân cư có bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, khu dân cư, đạt 69%, tăng gần 40% so với cuối năm 2018.

Thời gian qua, Huyện ủy Nam Sách đã giao chỉ tiêu cụ thể đến từng Đảng bộ xã, thị trấn, đồng thời đôn đốc, giám sát thực hiện nghiêm túc. Đảng bộ các xã, thị trấn căn cứ vào kế hoạch, rà soát, xây dựng nguồn nhân sự để kiện toàn, sắp xếp.
NGỌC HÙNG

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu