Khai mạc Hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI

THỨ HAI, 01/04/2019 07:32:42

Sáng nay 1.4, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI khai mạc Hội nghị lần thứ 16.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị
Các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.

Hội nghị lần này tập trung thảo luận và đánh giá về kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy; kết quả cuộc giám sát thứ nhất việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chủ trương sắp xếp, sáp nhập, chia tách các thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh; báo cáo quyết toán ngân sách Đảng năm 2018; báo cáo những công việc quan trọng đã chỉ đạo thực hiện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữa hai kỳ Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và một số nội dung quan trọng khác.
Các đại biểu dự hội nghị
Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển ghi nhận, biểu dương các cơ quan, đơn vị, các cấp, các ngành đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục những khó khăn, vướng mắc đạt được những thành tích, kết quả trong thời gian qua; đồng thời nhấn mạnh việc triển khai thực hiện nhiệm vụ vẫn còn một số tồn tại, hạn chế so với yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu từng cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là người đứng đầu cần chỉ đạo rà soát lại tất cả những công việc, nhiệm vụ được giao. Xem xét và tìm ra những điểm nghẽn, nút thắt trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, làm rõ trách nhiệm của ngành, lĩnh vực cụ thể trong việc chưa cải thiện được thứ hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Từ đó, đưa ra các giải pháp phù hợp để khắc phục. Đặc biệt, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải phân công, phân nhiệm cụ thể, rõ ràng, rõ việc, rõ người chủ trì tổ chức thực hiện và thời gian hoàn thành, đề ra các biện pháp, giải pháp phù hợp. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh điều hành hội nghị
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định các nội dung trình tại hội nghị lần này rất quan trọng và đề nghị các đại biểu tập trung trí tuệ, nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc để hoàn thiện các báo cáo, tờ trình, góp phần vào thành công của hội nghị... (Toàn văn phát biểu khai mạc hội nghị của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển)

Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Tiếp đó, hội nghị đã nghe đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đọc báo cáo kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc số 05-QC/TU, ngày 20.10.2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh
Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đọc tờ trình về kết quả cuộc giám sát lần thứ nhất việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chủ trương sắp xếp sáp nhập, chia tách các thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Anh Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
Đồng chí Nguyễn Anh Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đọc tờ trình về kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã.

Đồng chí Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21.1.2018 của Ban Bí thư
Hội nghị cũng đã nghe đồng chí Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21.1.2018 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; dự thảo Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW của tỉnh.

Đồng chí Vũ Trọng Hà, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo công tác chống âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa Trung ương thông tin chuyên đề “Nhận định âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch..."
Đồng chí Vũ Trọng Hà, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo công tác chống âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa Trung ương thông tin chuyên đề “Nhận định âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; dự báo xu hướng và một số giải pháp trong tình hình mới gắn với Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày 22.10.2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Theo chương trình, buổi chiều, hội nghị chia 4 tổ thảo luận.
HOÀNG BIÊN - THÀNH CHUNG

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu