Khắc phục triệt để tình trạng quan liêu, xa dân, nhũng nhiễu dân

THỨ NĂM, 11/01/2018 10:50:08

Sáng 10.1, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác dân vận năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.


Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hải Dương
Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương chủ trì hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Văn Bình,  Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Dự hội nghị tại điểm cầu Hải Dương có đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao những kết quả ngành dân vận đạt được trong năm qua. Thủ tướng  nhấn mạnh trên cơ sở kết quả năm 2017, Ban Dân vận Trung ương đã thống nhất với Chính phủ chọn chủ đề công tác dân vận năm 2018 là “Năm dân vận chính quyền”. Đây là nội dung có ý nghĩa chiến lược hết sức quan trọng bởi “mất dân là mất tất cả”. Thủ tướng đề nghị toàn ngành dân vận cần nghiêm túc, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra, có kế hoạch cụ thể và kiểm tra việc thực hiện “Năm dân vận chính quyền”. Trong đó, phải khắc phục được tình trạng quan liêu, xa dân, nhũng nhiễu dân. Các bộ, ngành, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, thông báo, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác dân vận. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật liên quan đến quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân phù hợp với Hiến pháp, bảo đảm khả thi, đáp ứng lợi ích, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, giải quyết những bức xúc của người dân từ cơ sở, nhất là về đất đai, giải phóng mặt bằng…

Trên cơ sở những bài học kinh nghiệm đã có, cần tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Ban Cán sự đảng Chính phủ với Ban Dân vận Trung ương giai đoạn 2016-2021. Ban Cán sự đảng UBND các tỉnh, thành phố phối hợp với Ban Dân vận cùng cấp tiến hành ký kết và tích cực triển khai thực hiện nội dung phối hợp năm 2018.

Thủ tướng nhấn mạnh một trong những nhiệm vụ rất quan trọng của Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương là chăm lo, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Đổi mới công tác quản lý, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo. Xử lý nghiêm cán bộ, công chức có hành vi tham nhũng, gây phiền hà cho nhân dân.

Ban Dân vận Trung ương đề ra 10nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện công tác năm 2018, trong đó chú trọng các nội dung: đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước các cấp; nắm tình hình, xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; tham mưu thực hiện có hiệu quả công tác dân vận đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào có tôn giáo; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận ở các cấp, các ngành...
PHÙNG DUYÊN

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu