Hơn 260 hồ sơ cán bộ đi B lưu giữ tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh

THỨ TƯ, 16/09/2020 08:04:54

Hồ sơ gồm những tài liệu, kỷ vật... của cán bộ gửi lại Ủy ban Thống nhất Chính phủ trước khi lên đường vào miền Nam thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc.

Hơn 260 hồ sơ đi B của cán bộ thuộc các huyện Thanh Miện, Thanh Hà, Gia Lộc, Nam Sách, Kim Thành, Bình Giang, thị xã Kinh Môn, TP Hải Dương, TP Chí Linh đang được lưu giữ tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh. Hồ sơ gồm những tài liệu, kỷ vật... của cán bộ gửi lại Ủy ban Thống nhất Chính phủ trước khi lên đường vào miền Nam thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc. 

Trước đó, từ tháng 12.2016, Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh đã tiếp nhận 956 hồ sơ đi B của cán bộ tỉnh Hải Dương giai đoạn 1955-1975 từ Trung tâm Lưu trữ quốc gia III. Trung tâm đã tổ chức trao trả nhiều hồ sơ cho cán bộ, thân nhân cán bộ đi B.

Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh ở số 1 Đô Lương, phường Quang Trung, TP Hải Dương (điện thoại 0220.3836804) sẵn sàng hỗ trợ cán bộ và thân nhân cán bộ đi B tiếp nhận lại hồ sơ.
PV 

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu