Đảng bộ xã Yết Kiêu vững tin bước vào nhiệm kỳ mới

THỨ BẢY, 23/05/2020 14:04:08

Những thành tựu Đảng bộ và nhân dân 3 xã Gia Hòa, Yết Kiêu, Trùng Khánh đạt được đã tạo nền tảng vững chắc để Đảng bộ xã Yết Kiêu tự tin bước vào nhiệm kỳ thứ nhất 2020-2025.

Nhiều tuyến đường ở xã Yết Kiêu khang trang, sạch đẹp

Đại hội Đảng bộ xã Yết Kiêu (Gia Lộc) lần thứ nhất nhiệm kỳ 2020-2025 rất đặc biệt do xã mới được hình thành trên cơ sở sáp nhập 3 xã cũ là Gia Hòa, Yết Kiêu, Trùng Khánh từ ngày 1.12.2019. Nhiệm kỳ 2015 -2020, Đảng bộ và nhân dân 3 xã đoàn kết một lòng, nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ và đạt được những kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực. 

Về đích nông thôn mới

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ 3 xã cũ đều xác định chỉ đạo tập trung xây dựng nông thôn mới (NTM) là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt; có nghị quyết chuyên đề về nội dung này. Căn cứ vào nghị quyết, hằng năm, Đảng ủy, chính quyền 3 xã đã lãnh đạo, chỉ đạo đánh giá thực trạng, rà soát các tiêu chí, xác định mục tiêu, nguồn lực, giải pháp cụ thể để thực hiện. 

Đảng ủy, các chi bộ đã tập trung đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng lòng xây dựng NTM. Các cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu trong thực hiện các phần việc, nhất là việc khó để nhân dân noi theo. Các cấp ủy đều quan tâm kiểm tra, giám sát thực hiện nghị quyết về xây dựng NTM. Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời phát hiện những phần việc làm chậm, hạn chế để kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh. Nhờ đó, phong trào xây dựng NTM ở các địa phương thực sự lan tỏa, người dân đồng thuận cao. Nhân dân đã tích cực đóng góp tiền của, ngày công để dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng, làm đường giao thông, cơ sở vật chất trường học, trạm y tế, xây dựng đời sống văn hóa... Đến nay, tổng kinh phí xây dựng các công trình ở xã Yết Kiêu khoảng 90 tỷ đồng.

Xác định nâng cao thu nhập cho người dân là phần việc quan trọng trong xây dựng NTM, những năm qua, Đảng ủy, chính quyền các địa phương đã thực hiện nhiều giải pháp khuyến khích người dân ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp; quy hoạch các vùng trồng trọt, chăn nuôi bài bản, hiện đại...

Lĩnh vực văn hóa - xã hội cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Đến nay, tất cả 16 thôn của xã đều đạt và giữ vững danh hiệu văn hóa. Đời sống người dân được cải thiện rõ rệt. Tỷ lệ hộ giàu và khá ngày càng tăng. 

Lần lượt từ 2017-2019, các xã đều về đích NTM, đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các xã nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

Chú trọng xây dựng Đảng

Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng luôn được Đảng bộ xã Yết Kiêu xác định là khâu then chốt.

Đảng bộ xã hiện có 28 chi bộ, với tổng số 782 đảng viên. Đảng bộ 3 xã trước đây và Đảng bộ xã hiện nay luôn quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, chi bộ theo hướng phát huy dân chủ, coi trọng tự phê bình và phê bình. Đảng uỷ thực hiện nghiêm túc chế độ giao ban hằng tháng giữa Đảng uỷ với các ban, ngành, đoàn thể, bí thư các chi bộ; duy trì lịch phản ánh, báo cáo hằng tuần của Bí thư Chi bộ với Ban Thường vụ Đảng uỷ. Nhờ đó thông tin giữa Đảng uỷ với Huyện uỷ và Đảng uỷ với các chi bộ, các ngành, đơn vị trong xã được cập nhật thường xuyên, góp phần phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, điều hành.

Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, Đảng bộ xã Yết Kiêu đã kịp thời kiện toàn, củng cố các chi bộ thôn mới sáp nhập; kiện toàn Chi bộ Y tế, Chi bộ Quân sự và thành lập Chi bộ Công an trực thuộc Đảng ủy xã. Kịp thời đề xuất với Huyện ủy, UBND huyện về phương án sắp xếp cán bộ, công chức xã. Sau sáp nhập, Đảng ủy xã Yết Kiêu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức, bộ máy hoạt động nền nếp và hiệu quả, ổn định. 5 năm qua, Đảng bộ xã đã giới thiệu 95 quần chúng ưu tú đi học lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng, tổ chức kết nạp 74 đảng viên mới.

Cùng với đó, Đảng bộ xã cũng không ngừng đổi mới, chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, tập trung xây dựng Đảng bộ và các chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Từ năm 2015-2019, Đảng bộ 3 xã cũ liên tục hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Những thành tựu đạt được đã tạo nền tảng vững chắc để Đảng bộ xã Yết Kiêu tự tin bước vào nhiệm kỳ thứ nhất 2020-2025. 

VŨ QUÝ HỠI
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Yết Kiêu
 

Xã Yết Kiêu phấn đấu đến năm 2025 thu nhập bình quân đầu người đạt 80 triệu đồng, hoàn thành nông thôn mới nâng cao trước năm 2025; đến năm 2030 xã được công nhận đô thị loại V. Hằng năm, 90% số chi bộ trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kết nạp từ 15 - 18 đảng viên. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, chính quyền đạt tập thể lao động tiên tiến trở lên…

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu