Hội Nông dân tỉnh lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị 

THỨ HAI, 28/09/2020 20:02:52

Chiều 28.9, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh tổ chức lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025.

Quang cảnh hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị 
Tại hội nghị có 9 ý kiến đóng góp. Nhiều ý kiến đề nghị trong nhiệm kỳ mới tỉnh cần có những cơ chế, chính sách hỗ trợ phù hợp cho nông dân phát triển kinh tế với quy mô lớn. Làm rõ vai trò của tổ chức Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp. Quan tâm phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ. Cần triển khai hiệu quả quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa tập trung đối với cây trồng, vật nuôi có lợi thế, sức cạnh tranh cao. Đề nghị chú trọng phát triển kinh tế tập thể trong xây dựng mới. Cần tìm hướng tiêu thụ nông sản thuận lợi, ổn định và hỗ trợ nông dân khởi nghiệp. Quản lý chặt chẽ thị trường vật tư nông nghiệp...

Các ý kiến cơ bản nhất trí với những vấn đề lớn nêu ra trong dự thảo Báo cáo chính trị.

Ban Chấp hành Hội Nông dân đã tổng hợp các ý kiến để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
 PV 

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu