Xây dựng TP Hải Dương xứng tầm đô thị trung tâm của tỉnh

THỨ BẢY, 06/06/2020 11:34:37

Báo Hải Dương điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hải Dương lần thứ XXIII.

>> Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hải Dương lần thứ XXIII


Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hải Dương lần thứ XXIII

- Kính thưa các đồng chí!

- Kính thưa Đoàn Chủ tịch!

-Thưa toàn thể đại hội!


Thực hiện sự phân công của Ban Bí thư Trung ương Đảng trong đôn đốc, chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30.5.2019 của Bộ Chính trị về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, hôm nay, tôi rất vui mừng đến dự Đại hội Đảng bộ TP Hải Dương lần thứ XXIII, là đại hội điểm đảng bộ cấp trên cơ sở của tỉnh Hải Dương.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tôi xin gửi tới các vị đại biểu khách quý, cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, đồng bào, chiến sĩ của tỉnh Hải Dương nói chung và TP Hải Dương nói riêng lời chúc mừng nồng nhiệt nhất. Chúc Đại hội Đảng bộ TP Hải Dương thành công tốt đẹp!

Thưa Đoàn Chủ tịch!

Thưa toàn thể các đồng chí, quý vị đại biểu!


TP Hải Dương là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học, kỹ thuật, dịch vụ của tỉnh Hải Dương; đồng thời, cũng là trung tâm tăng trưởng kinh tế, đô thị có vai trò quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội đối với tỉnh Hải Dương, vùng Thủ đô Hà Nội, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và vùng đồng bằng sông Hồng. Vì vậy, việc lựa chọn Đảng bộ TP Hải Dương là đại hội điểm đảng bộ cấp trên cơ sở có ý nghĩa rất quan trọng.

Qua theo dõi và nghe báo cáo chính trị trình đại hội, tôi đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đối với Thành ủy Hải Dương. Các đồng chí đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức công tác đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hải Dương theo đúng các quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy Hải Dương.

Về cơ bản, báo cáo chính trị và các văn kiện đã được chuẩn bị công phu và khoa học, có chất lượng, phản ánh khách quan, toàn diện, sát thực tế các mặt công tác trong nhiệm kỳ vừa qua; xác định rõ ý chí và quyết tâm phấn đấu cao của Đảng bộ TP Hải Dương, trung tâm tăng trưởng kinh tế, đô thị trong thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Hải Dương trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Năm 2019, TP Hải Dương được công nhận là đô thị loại I. Đây là dấu mốc quan trọng, là niềm vinh dự, tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố cũng như của cả tỉnh Hải Dương. Khẳng định được vai trò và vị thế của một đô thị trung tâm cấp vùng, là hạt nhân phát triển của tỉnh Hải Dương và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Có thể khẳng định nhiệm kỳ vừa qua, với sự đoàn kết và quyết tâm chính trị, sự đồng thuận và ủng hộ của nhân dân, thành phố đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu do Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra, với tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt trên 13%/năm, tăng trưởng xuất khẩu trên 15%/năm, hạ tầng đô thị được đầu tư đồng bộ, nhiều khu đô thị mới, hiện đại được hình thành. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển. Chất lượng giáo dục, đào tạo luôn đứng đầu trong toàn tỉnh. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được củng cố, tăng cường. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực.

Với những kết quả và thành tích đã đạt được trong những năm qua, Đảng bộ và nhân dân TP Hải Dương đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Đặc biệt, Đảng bộ thành phố đã được Tỉnh ủy Hải Dương tín nhiệm lựa chọn làm Đảng bộ cấp trên cơ sở tổ chức đại hội điểm.

Nhân dịp này, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, tôi ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt chúc mừng những kết quả, thành tích mà Đảng bộ và nhân dân TP Hải Dương đã đạt được trong 5 năm qua.

Thưa toàn thể các đồng chí!

Đất nước ta đã trải qua gần 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới và đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử như đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Với tất cả sự khiêm tốn của người cách mạng, có thể nói rằng, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, uy tín và vị thế như ngày nay. Đất nước hòa bình, thống nhất, độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững”.

Dự báo những năm sắp tới, thời cơ và thách thức đối với nước ta đều rất lớn, nhất là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 vẫn còn rất phức tạp và khó lường. Tỉnh Hải Dương cùng với cả nước đang đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức cả trước mắt và lâu dài. Quán triệt tinh thần đó, tôi cơ bản đồng tình với các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, những giải pháp chủ yếu cùng với các dự án, công trình trọng điểm và 3 khâu đột phá đã đề ra trong báo cáo chính trị trình đại hội. Về các nội dung, yêu cầu cụ thể của đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy sẽ quán triệt, chỉ đạo trực tiếp với các đồng chí. Tôi xin gợi mở một số vấn đề để đại hội nghiên cứu, thảo luận như sau:

Một là, quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo tại Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, các đồng chí cần thảo luận làm rõ những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua. Phân tích những hạn chế phải khắc phục, nhất là đánh giá làm rõ, phân tích sâu nguyên nhân chủ quan của những hạn chế, yếu kém, rút ra bài học kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ; đồng thời, phân tích và nhận diện đúng bối cảnh tác động đến sự phát triển. Trên cơ sở đó quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trong 5 năm tới và xa hơn cho giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là 2 dấu mốc quan trọng của đất nước (kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và kỷ niệm 100 năm thành lập nước) xứng tầm là đô thị trung tâm của tỉnh Hải Dương - trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa, du lịch, giáo dục, khoa học kỹ thuật, dịch vụ của tỉnh Hải Dương.

Hai là, đại hội cần tập trung thảo luận, làm rõ các biện pháp triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ tới, nhất là các biện pháp để thực hiện thành công 3 nhiệm vụ đột phá đã nêu trong Báo cáo chính trị. Đó là: (1) Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số mạnh mẽ khu vực công đáp ứng yêu cầu chính quyền đô thị và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. (2) Thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, trật tự văn minh đô thị, xây dựng TP Hải Dương “xanh, thông minh, thân thiện, an toàn”; trong đó cần chú trọng rà soát, bổ sung, điều chỉnh, lập mới các quy hoạch phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045; chuyển đổi phát triển đô thị theo kiểu tăng trưởng đơn thuần sang phát triển theo chiều sâu, tạo sự thay đổi về chất. Xác định nguồn lực, lựa chọn các công trình, dự án có ý nghĩa động lực để triển khai đầu tư có hiệu quả; chú trọng đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nói chung, đặc biệt là kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, trong đó ưu tiên các công trình hạ tầng công cộng nhằm phục vụ và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân; quan tâm phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho người có thu nhập thấp, nhà ở cho công nhân tại khu công nghiệp để mọi người dân đều có nhà ở. Tăng cường công tác quản lý, kiểm soát phát triển đô thị theo quy hoạch và có kế hoạch cụ thể để thực hiện. (3) Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh và đất nước.

Ba là, Đại hội cần thảo luận, tham gia ý kiến với tinh thần trách nhiệm cao nhất vào các văn kiện trình Đại hội, đặc biệt là báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Dương. Trên cơ sở những kinh nghiệm rút ra trong lãnh đạo, chỉ đạo, đại hội sáng suốt bầu Ban Chấp hành khoá XXIII phải là một tập thể thật sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, thống nhất ý chí và hành động, có bản lĩnh chính trị vững vàng; tiêu biểu về trí tuệ, có tầm nhìn chiến lược, có tư duy đổi mới, sáng tạo; gắn bó mật thiết với nhân dân, biết lắng nghe, tự phê bình và phê bình nghiêm túc, quy tụ được sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng, toàn dân; đủ uy tín, năng lực lãnh đạo thành phố trước yêu cầu phát triển mới.

Kính thưa các bác, các đồng chí!

Hải Dương là vùng đất địa linh, nhân kiệt, với truyền thống văn hiến, cách mạng. TP Hải Dương lại là trung tâm, là hạt nhân của vùng đất địa linh, nhân kiệt. Phát huy tinh thần Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới như phương châm của Đại hội, tôi tin tưởng rằng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hải Dương sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXIII góp phần cùng với tỉnh Hải Dương thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII!

Một lần nữa, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư xin chúc các bác, các đồng chí đại biểu khách quý cùng toàn thể các đồng chí luôn dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc và nhiều thành công!

Chúc đại hội thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!

-----------------------
Đầu đề của báo Hải Dương

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu