[Infographics] Những kết quả quan trọng trong kiểm tra thi hành kỷ luật của Đảng

THỨ NĂM, 24/01/2019 15:04:14

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước...


 
​Năm 2018, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng tiếp tục giành được những kết quả quan trọng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Theo TTXVN

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu