Chạy thử nghiệm Trang tin điện tử Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

THỨ BẢY, 17/10/2020 21:00:20

Trang tin điện tử Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII (http://daihoi17.haiduong.org.vn) đã chạy thử nghiệm và dự kiến sẽ chính thức được khai trương trước khi tổ chức Đại hội.

Trang thông tin Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đang chạy thử nghiệm

Trang tin chạy thử nghiệm hiện cung cấp dự thảo văn kiện, các ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; các hoạt động, công tác chuẩn bị chào mừng Đại hội; nhiều thông tin, hình ảnh về Đảng bộ tỉnh qua các thời kỳ…

Tiểu ban Tuyên truyền và Phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII chỉ đạo thực hiện trang tin. Nội dung đăng tải trên trang tin do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chịu trách nhiệm. Sở Thông tin và Truyền thông phụ trách về kỹ thuật.

Sở Thông tin và Truyền thông cũng đã đề nghị, hướng dẫn các cổng thông tin, trang thông tin điện tử của các cơ quan, địa phương trong tỉnh tạo đường link liên kết thông tin với Trang tin Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

LINH AN

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu