Cẩm Giàng: Phấn đấu 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

THỨ SÁU, 15/05/2020 23:00:42

Huyện Cẩm Giàng phấn đấu 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó có ít nhất 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu...

Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Cẩm Giàng lần thứ 26 nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra 3 khâu đột phá. Huyện phấn đấu 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao, trong đó có ít nhất 5 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu... Huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực đầu tư xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng, xây dựng đô thị lõi thị trấn Lai Cách, thị trấn Cẩm Giang, các khu đô thị, điểm dân cư, hệ thống giao thông, xây dựng chính quyền điện tử; phấn đấu đến năm 2025, nâng cấp thị trấn Lai Cách mở rộng lên đô thị loại 4. Tập trung lãnh đạo nâng cao năng lực, phẩm chất đạo đức đội ngũ cán bộ; xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

Huyện đặt mục tiêu đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 85 triệu đồng, cơ cấu lao động trong các ngành nông nghiệp, thủy sản - công nghiệp, xây dựng - dịch vụ đạt lần lượt 17% - 61% - 22%...

Đến hết ngày 14.5, Cẩm Giàng có 19 trong tổng số 42 đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy đã hoàn thành tổ chức đại hội. Dự kiến, các đảng bộ cấp cơ sở ở Cẩm Giàng hoàn thành tổ chức đại hội trong tháng 6.
THU MINH

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu