Bế mạc Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVI

THỨ NĂM, 11/07/2019 11:18:56

Sau 2,5 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVI đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và bế mạc sáng 11.7.

* Thông qua 13 nghị quyết

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc Kỳ họp
Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khái quát toàn bộ nội dung chương trình kỳ họp đồng thời nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Đó là, tích cực chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp để thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 8,5% và phát triển mới 2.500 doanh nghiệp. 

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm của tỉnh để sớm đưa vào khai thác sử dụng. Tập trung khắc phục thiệt hại do bệnh dịch tả lợn châu Phi. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra và xử lý kịp thời các vi phạm trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên đất đai, môi trường, xử lý nước thải, rác thải, nhất là rác thải sinh hoạt ở khu vực nông thôn. 

Tăng cường các biện pháp chống thất thu, khai thác có hiệu quả các nguồn thu, bảo đảm cân đối giữa các lĩnh vực, phấn đấu vượt thu ở cả 3 cấp ngân sách. Tăng cường các giải pháp hữu hiệu, tạo chuyển biến rõ rệt trong việc thực hiện 3 đột phá chiến lược, cải thiện thực chất môi trường đầu tư, kinh doanh; nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và chỉ số về sự hài lòng của người dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính. Phấn đấu đưa chỉ số PCI của tỉnh vào top trung bình khá của cả nước.

Các đại biểu nhấn nút biểu quyết thông qua Nghị quyết Kỳ họp
Tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục và đào tạo. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 và kế hoạch thi tuyển viên chức ngành giáo dục năm 2019. Khẩn trương hoàn thành việc sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập và bố trí lại đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong các trường học cho hợp lý. 

Tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã chưa bảo đảm tiêu chí theo quy định; tích cực tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và nhân dân để tạo được sự đồng thuận cao trong quá trình tổ chức thực hiện... (xem toàn văn phát biểu bế mạc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Mạnh Hiển)

Tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh thông qua 3 nghị quyết về công tác cán bộ, 10 nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội.
 
- Nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019;
 
- Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ đăng ký thành lập mới doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2022;
 
- Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư dự án “Xây dựng đoạn tuyến đường từ cầu Triều đến đường tỉnh 389”; bổ sung danh mục và phân bổ vốn đầu tư công nguồn trong cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016 - 2020 từ nguồn dự phòng 10% cho dự án “Xây dựng đoạn tuyến đường từ cầu Triều đến đường tỉnh 389”; bổ sung và phân bổ vốn từ nguồn tiết kiệm chi thường xuyên năm 2018 chuyển nguồn sang năm 2019 vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-20202, Kế hoạch đầu tư công năm 2019 (vốn ngân sách cấp tỉnh);
 
- Nghị quyết về việc chấp thuận thu hồi đất để thực hiện các dự án, công trình phát triển kinh tế, xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án công trình bổ sung năm 2019;
 
- Nghị quyết ban hành quy định chế độ chi tiếp khách nước ngoài, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chế độ chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh;
 
- Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí trên địa bàn tỉnh đã được quy định tại Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 5.10.2016 của HĐND tỉnh và Nghị quyết số 04/2018 NQ-HĐND tỉnh  ngày 11.7.2018 của HĐND tỉnh
 
- Nghị quyết ban hành một số mức chi, nguồn chi phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh;
 
- Nghị quyết về chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và hỗ trợ đi đào tạo sau đại học, thưởng phong học hàm, tặng danh hiệu đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh;
 
- Nghị quyết về đổi tên và thành lập thôn mới, khu dân cư mới trên địa bàn tỉnh;
 
- Nghị quyết về việc sửa đổi Nghị quyết số 22.2016/NQ-HĐND quy định một số chế độ chi tiêu phục vụ hoạt động đặc thù của HĐND các cấp tỉnh Hải Dương, nhiệm kỳ 2016-2021;
 
- Các Nghị quyết về miễn nhiệm, bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021; miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.
SỸ THẮNG - THÀNH CHUNG

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu