81 thanh niên ở Cẩm Giàng viết đơn tình nguyện nhập ngũ

THỨ BẢY, 21/11/2020 16:18:41

Huyện Cẩm Giàng có 81 nam thanh niên viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự, tăng 64 thanh niên so với năm trước.

Các xã có số lượng thanh niên viết đơn nhiều như: Cẩm Hoàng (9 thanh niên), Ngọc Liên (8 thanh niên); Đức Chính, Cẩm Phúc (cùng 7 thanh niên), Tân Trường (6 thanh niên)...

Những thanh niên này đã khám sơ tuyển tại xã và đủ điều kiện để khám tuyển ở huyện vào ngày 16.12.

Năm nay, huyện Cẩm Giàng được giao chỉ tiêu lấy 210 thanh niên nhập ngũ, tăng 20 thanh niên so với năm ngoái. Mùa tuyển quân năm 2021, Cẩm Giàng là địa phương có nhiều thanh niên hăng hái viết đơn tình nguyện nhập ngũ nhất tỉnh.
NGUYỄN HÒA

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu